WordPress

Odkazy

wordpress.org

Základy WordPressu – Úvod

Základy WordPressu – PHP v šablonách

Základy WordPressu 3 – Seznámení s šablonami

Pluginy

Oblíbené 1

Oblíbené 2

PHP příklady

Přesunutí WordPressu na jinou doménu

V databázi v tabulce  wp_options editovat siteurl a home na nový název domény.

Editace wp-config.php

/** The name of the database for WordPress */
define( ‚DB_NAME‘, ‚dbjmeno‘ );

/** MySQL database username */
define( ‚DB_USER‘, ‚dbuzivatel‘ );

/** MySQL database password */
define( ‚DB_PASSWORD‘, ‚heslo_uzivatele‘ );

/** MySQL hostname */
define( ‚DB_HOST‘, ‚localhost:3312‘ );

Test google excel