Poznámky

Ve výchozím nastavení je tisk v aplikacích pro systém MS-DOS prováděn přímo prostřednictvím portu LPT1 nebo LPT2. Výstup je automaticky směrován přes přesměrovač na sdílenou tiskárnu pouze v případě, že použijete některou z následujících metod:

Pomocí příkazu net.exe vytvořte trvalé připojení. To lze provést zadáním následující syntaxe do příkazového řádku:

net use lptx \\tiskový_server\název_sdílené_tiskárny /persistent:yes

kde x je číslo portu tiskárny, který chcete mapovat, tiskový_server je tiskový server sdílející tiskárnu a název_sdílené_tiskárny je název sdílené tiskárny.

Chcete-li například mapovat port LPT2 na tiskárnu sdílenou jako Laser1 na tiskovém serveru nazvaném Pserver, postupujte následujícím způsobem:

Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
Zadejte net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes a stiskněte klávesu ENTER.
Příkazový řádek ukončíte zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER.